ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

          ก่อนจะเริ่มสร้างเอกสารภาษา HTML นั้นมีความจำเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับความหมายของคำว่า HTML และมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของภาษา HTML สามารถแบ่งองค์ประกอบเป็นส่วนๆ แต่ละส่วนทำงานอย่างไร การใช้คำสั่งย่อยในภาษา HTML และการทำงานของแท็กในภาษา HTML

 arrow2 ความหมายของภาษา HTML

          HTML ย่อมาจากคำว่า Hypertext Markup Language เป็นภาษาหลักที่ใช้ในการสร้างไฟล์เว็บเพจ โดยมีแนวคิดจากการสร้างเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext Document : ข้อความในเอกสารที่เชื่อมโยงถึงข้อมูลต่างๆ ได้) พัฒนามาจากภาษา SGML (Standard Generalized Markup Language) โดย Tim Berners-Lee ในปี ค.ศ.1990 ใช้ในระบบ CERN (Conseil Europeen pour la Rcherche Nucleaire) ใช้ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จากนั้นได้แพร่ขยายระบบนี้คือ World Wide Web : WWW ที่รู้จักกันมาจนถึงปัจจุบัน

 

arrow2 ความสำคัญของภาษา HTML

          องค์ประกอบของภาษา HTML สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นข้อความทั่วๆ ไปและส่วนที่เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดรูปแบบข้อความที่แสดง ซึ่งเรียกคำสั่งว่า แท็ก (tag) โดยแท็กคำสั่งของ HTML จะอยู่ในเครื่องหมาย < และ > มีหลักในการเขียน คือ รูปแบบแท็กแบ่งเป็น 2 ส่วนโดยมีส่วนเริ่มต้นของแท็ก เรียกว่า แท็กเปิด และส่วนจบของแท็ก เรียกว่า แท็กปิด โดยส่วนของแท็กปิดจะมีเครื่องหมาย slash (/)

 

รูปแบบการใช้งาน

<แท็กเปิด> ข้อความ </แท็กปิด>  เช่น <title>...</title>

         ในกรณีที่เราต้องการใช้แท็กซ้อนกันมากกว่า 1 แท็ก สามารถใช้แท็กปิดทำการปิดแท็กในสุดก่อนแล้วจึงไล่ปิดแท็กอื่นๆ ตามลำดับ เช่น

 

<i><b> ข้อความ </b></i>

         บางครั้งอาจไม่ต้องมีแท็กปิดก็สามารถใช้งานได้ เช่น ซึ่งเป็นแท็กชนิด แท็กเดี่ยว ยังสามารถพิมพ์แท็กเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ผสมกับตัวพิมพ์ หรือพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด หรือพิมพ์เล็กทั้งหมดก็สามารถทำได้ แต่แท็กบางแท็กสามารถกำหนดคุณสมบัติ เรียกว่า แอททริบิวท์ (attribute) และ่าที่ถูกกำหหนดให้ใช้แท็ก (value) โดยจะเขียนไว้หลังแท็ก เช่น

 

<hr width=50% size=10>

         แท็ก                   hr                  เป็นการกำหนดเส้นคั่นแนวนอน

         แอตทริบิวต์         width              กำหนดคุณสมบัติความยาวของเส้น

         ค่าที่กำหนด         50%               ค่าความยาวของเส้น