ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

          ความรู้ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของภาษา HTML เครื่องมือสำหรับใช้สร้างเอกสาร HTML ในที่นี้ใช้โปรแกรม Notpad ซึ่งเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่มากับ Window ทุกเวอร์ชั่นสามารถใช้งานง่ายจะนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการทดลองการเขียนเอกสารเว็บเพจด้วยภาษา HTML วิธีการบันทึกเอกสาร HTML วิธีการดูผลลัพธ์

arrow2 โครงสร้างพื้นฐานของภาษา HTML

           โครงสร้างของภาษา HTML แบ่งออกได้เป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนแรกเป็นส่วนสำหรับแสดงเอกสารนี้เป็นเอกสาร HTML ส่วนถัดมาเป็นส่วนสำหรับแสดงส่วนหัวของหน้าเว็บเพจเพื่อกำหนดชื่อเว็บ กำหนดรูปแบบข้อความและเลย์เอาท์ และสามารถแทรกสคริปต์ ส่วนสุดท้ายเป็นส่วนสำหรับแสดงสิ่งต่างๆ ที่ต้องการแสดงบนหน้าเว็บ

 

รูปแบบการใช้

<html>
<head>
           <title> หัวข้อเว็บเพจ </title>
</head>
<body>
           ส่วนที่มีเนื้อหา และข้อมูลหน้าเว็บเพจ

</body>
</html>

 

          <html>...</html>

                      เป็นแท็กแรกที่ต้องมีในภาษา HTML เพื่อบอกว่านี่คือเอกสารภาษา HTML โดยจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเอกสารและท้ายเอกสาร

           <head>...</head>

                      เป็นส่วนที่กำหนดรายละเอียดหัวเอกสาร HTML เช่น การกำหนดชื่อเว็บเพจ โดยใช้แท็ก <title>...</title> ซึ่งข้อความภายในแท็กนี้จะเป็นหัวเรื่องเว็บเพจที่ต้องการ ซึ่งจะต้องมีความยาวไม่เกิน 64 ตัวอักษร ข้อความนี้จะไปปรากฏที่ titlebar ของบราวเซอร์ที่เราใช้งานอยู่ และปรากฏบน bookmark ของโปรแกรมบราวเซอร์ การกำหนดรูปแบบของข้อความและเลย์เอาท์ในหน้าเว็บเพจที่เรียกว่า สไตล์ชีต 

           <body>...</body>

                      เป็นส่วนของเนื้อหาเว็บเพจไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ตาราง และการเชื่อมต่อไปยังเอกสารอื่นๆ ที่จะไปแสดงผลที่เว็บบราวเซอร์อื่น 

 

arrow2 เครื่องมือที่ใช้สร้างเอกสารภาษา HTML

          ในการสร้างเว็บด้วย HTML ต้องมีเครื่องมือใช้ในการเขียนและแก้ไขโค้ดเรียกว่า Text Editor ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับการสร้างและแก้ไขข้อความ ปัจจุบันมีอยู่มากมายที่สมารถใช้แก้ไขโค้ด HTML เช่น Notpad, EditPlus และ Dreamweaver ทั้งนี้จะขอนำเสนอโปรแกรมที่สามารถใช้ง่ายและหาได้ทั่วไปคือ Notepad

ให้พิมพ์เอกสารดังต่อไปนี้

pe1 1

 

          วิธีการบันทึกเอกสารภาษา HTML

          เมื่อสร้างเอกสารเสร็จแล้ว จะต้องบันทึกเป็นเอกสาร HTML โดยบันทึกเป็นนามสกุล .htm หรือ .html ดังนี้

 

pe1 2

 

pe1 3

 

          วิธีการดูผลลัพธ์เอกสารภาษา HTML

          หลังจากที่เราบันทึกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ให้เราดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์เว็บเพจที่สร้างขึ้น pe1 4 

จะปรากฏผลลัพธ์ข้างดังต่อไปนี้

 

 pe1 5