ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

          การปรับแต่งเอกสารภาษา HTML คือ การตัดคำขึ้นย่อหน้าใหม่และการตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่ และการตัดคำทั้ง 2 แบบนั้นมีรูปแบบการใช้งานและคุณสมบัติแตกต่างกัน การสร้างเส้นคั่นแนวนอน (horizontal rule) สามารถกำหนดคุณลักษณะของเส้นได้ด้วยคำสั่งย่อย ใช้แท็ <hr> สร้างเส้นคั่นแนวนอน และการกำหนดหมายเหตุสามารถปิดคำสั่งที่ไม่ต้องการแสดงผลบนหน้าเว็บเพจ หรืออธิบายส่วนต่างๆ ของโปรแกรมได้ 

arrow2 การตัดคำขึ้นย่อหน้าใหม่

             การขึ้นย่อหน้าใหม่ด้วยแท็ก ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​<p>​​​​​​​​​​​​ จะปรากฏช่องว่างระหว่างบรรทัดเพื่อแบ่งย่อหน้าแยกออกจากันทำให้เกิดความสวยงามของข้อมูล ​​​​​​​​​​​​​​​​และเป็นความแตกต่างระหว่างแท็ก <p> กับแท็ก <br> โดยแท็ก <br> นั้นจะไม่มีช่องว่างระหว่างบรรทัด

 

 รูปแบบการใช้งาน

<p> ข้อความหรือประโยค </p>

 ตัวอย่าง

<p> HTML (Hypertext Markup Language) กำหนดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1991 โดย Tim Berners Lee ใช้ภาษา
HTML ในการจัดรูปแบบเอกสารบนอินเทอร์เน็ต และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกันบนระบบการสื่อสารอินเทอร์เน็ต </p>

<p> HTML (Hypertext Markup Language) กำหนดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1991 โดย Tim Berners Lee ใช้ภาษา
HTML ในการจัดรูปแบบเอกสารบนอินเทอร์เน็ต และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกันบนระบบการสื่อสารอินเทอร์เน็ต </p>

         

 arrow2 การตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่

          แท็ก <br> ย่อมาจากคำว่า line brak เป็นคำสั่งในการสั่งให้บราวเซอร์ตัดข้อความ โดยขึ้นบรรทัดใหม่หลังจากเจอแท็ก <br>

 

  รูปแบบการใช้งาน

<br> ข้อความที่ต้องการให้ขึ้นบรรทัดใหม่

 ตัวอย่าง

HTML (Hypertext Markup Language) กำหนดขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1991 โดย Tim Berners Lee ใช้จัดรูปแบบเอกสารบนอินเทอร์เน็ต <br>
-------------------------------------------------------------------------- <br>
HTML (Hypertext Markup Language) กำหนดขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1991 <br> โดย Tim Berners Lee ใช้จัดรูปแบบเอกสารบนอินเทอร์เน็ต

arrow2 การสร้างเส้นคั่นแนวนอน

           การสร้างเส้นคั่นแนวนอน  (horizontal rule)  หน้าเว็บเพจช่วยใน​​การแบ่งเนื้อหาให้เป็นสัดส่วนสามารถแบ่งแยกข้อมูลทำให้ง่ายต่อการอ่านและทำให้เกิดความสวยงามได้อีกด้วย​​​​​​​​​​​ โดยปกติค่ามาตรฐานของการกำหนดเส้นคั่นจะกำหนดให้จัดตำแหน่งกึ่งกลางแท็ก  <hr>  เป็นแท็กเดี่ยวไม่ต้องมีแท็กปิด

 

คำสั่งย่อย รายการ
width กำหนดความยาวของเส้นคั่น
size กำหนดความหนาของเส้นั่น  มีหน่วยเป็นพิกเซล
noshade กำหนดให้เส้นทึบแสง
align กำหนดตำแหน่งของเส้น  เช่น  กึ่งกลาง, ชิดซ้าย, ชิดขวา

 

รูปแบบการใช้งาน

<hr width= "ความกว้างของเส้น" size= "ขนาดความหนาของเส้น" color= "สีของเส้น" align= "ตำแหน่งของเส้น" noshade= "การกำหนดเส้นทึบแสง"> 

 ตัวอย่าง

<hr width="300" size="20" noshade="noshade" >
<h1 align="center">การกำหนดเส้นคั่นแนวนอน</h1>
<hr width="80%" size="10" color="red" align="center"> 

 hr

arrow2 การกำหนดหมายเหตุ

             สามารถกำหนดข้อความให้อยู่ในรูปหมายเหตุได้เป็นการอธิบายส่วนต่าง​​​​​​​​​​​​​  ๆ  ของโปรแกรมที่สร้างขึ้น​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ประยุกต์ใช้กับการซ่อนตำแหน่งไม่ต้องการแสดงผลบนหน้าเว็บเพจของภาษา ​​​​​​​​​​​​​​​​​ HTML

 

รูปแบบการใช้งาน

<!-- ข้อความที่ต้องการซ่อนหรือไม่แสดงผล -->

ตัวอย่าง

<body>
<!--ความเป็นมาของภาษา HTML-->
HTML (Hypertext Markup Language) กำหนดขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1991
<br>โดย Tim Berners Lee ใช้จัดรูปแบบเอกสารบนอินเทอร์เน็ต
</body>

            

           ข้อความคำว่า  ความเป็นมาของภาษา  HTML  นั้นไม่แสดงผลบนหน้าบราวเซอร์  เนื่องจากมีการใช้แท็กหมายเหตุ

comment