ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

 

ที่มาของคำว่า HTML นั้นย่อมาจาก Hypertext Markup Lanage ซึ่งเป็นภาษาหลัก

ที่ใช้ในการสร้างไฟล์เว็บเพจ และความสำคัญของภาษา HTML มีองค์ประกอบโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

ใช้คำว่า "แท็ก(tag) เรียกแทนคำว่า "คำสั่ง" และจะใช้เครื่องหมาย < และ > มีแท็กเปิดเป็นแท็กเริ่มต้น และ แท็กปิด เป็นแท็กจบ โดยมีเครื่องหมาย slash (/) 

ควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของภาษา HTML และฝึกฝนการเขียน

โครงสร้างพื้นฐานของภาษา HTML นี้ให้แม่นยำเพราะจะเป็นการต่อยอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้แท็กต่างๆ ในภาษา HTML อื่น

ถ้าต้องการพิมพ์ข้อความที่มีความยาวเป็นจำนวนมากนั้นแท็กที่ช่วยในการทำงานให้สามารถ

กำหนดให้ได้ง่ายขึ้นสามารถใช้แท็ก <pre> ช่วยในการกำหนดรูปแบบโดยที่ไม่ต้องใช้แท็ก <p> และ <br> เป็นจำนวนมาก

เอกสารเว็บเพจสามารถจัดการให้เกิดความสวยงามได้ด้วยการกำหนดเอกสารตามรูปแบบ

และใช้เส้นคั่นแนวนอนช่วยแบ่งเนื้อหา หรือ แบ่งหน้าเว็บเพจ การกำหนดหมายเหตุอธิบายการเขียนคำสั่งภาษา HTML หรือปิดคำสั่งที่ไม่ต้องการใช้งาน เป็นการนำการประยุกต์การจัดการเนื้อหามาใช้กับเอกสารเว็บเพจอย่างเต็มศักยภาพ