ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

การกำหนดหัวเรื่องให้มีลักษณะเด่นชัดเป็นการเน้นยำ้หัวข้อ ให้มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นรวมทั้ง

การกำหนดลักษณะตัวอักษรในรูปแบบต่าง  ๆ  หลากหลายใช้กับข้อความในลักษณะต่าง  ๆ  อย่างเหมาะสม  การปรับเปลี่ยนขนาดตัวอักษร  และการกำหนดแบบอักษร  ล้วนเป็นการจัดการข้อความเบื้องต้น  เพื่อให้หน้าเว็บเพจสวยงาม  เหมาะสมกับการใช้งานและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

การสร้างความน่าสนใจให้กับข้อความนั้นยังรวมไปถึงการใช้สีในเว็บเพจเพื่อใช้กำหนดสีข้อความ  

สีพื้น สีตัวอักษรและการกำหนดอักษรวิ่ง  การกำหนดแท็กต่าง  ๆ  ยังมีการกำหนดคำสั่งย่อยภายในแท็กนั้น  ๆ  เพื่อเพิ่มคุณลักษณะพิเศษเพิ่มเติมทำให้ข้อความมีความสวยงาม และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น