ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

                  การสร้างรายการซ้อนกันเป็นการกำหนดเนื้อหาเป็นรายการต่างๆ ที่ได้ศึกษามาก่อนหน้า การสร้างรายการแบบไม่มีลำดับและมีลำดับ การสร้างรายการแบบเมนู การสร้างรายการแบบไดเรกทรอรี การสร้างรายการแบบจำกัดความ สามารถใช้ประโยชน์จากการสร้างรายการซ้อนกันนำเสนอข้อมูลมีหัวข้อย่อยมีขั้นตอนเป็นจำนวนมาก​​​​​​

  

arrow2 การสร้างรายการซ้อนกันในเอกสารภาษา HTML

 

                  ประโยชน์ของการสร้างรายการซ้อนกันนั้นช่วยในเรื่องการนำเสนอข้อมูล  มีหัวข้อย่อยมีขั้นตอนเป็นจำนวนมาก​​​​​​สามารถประยุกต์ใช้ในลำดับข้อสอบ  โดยมีคำตอบให้เลือกหลายคำตอบ  และการอธิบายขั้นตอนการทำงานต่าง  ๆ

ตัวอย่าง

 <ol>
<li>ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ HTML</li>
<ol type = “a”>
<li>เป็นภาษาหลักที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ</li>
<li>คำสั่งจะอยู่ในเครื่องหมาย < และ ></li>
<li>คำสั่งส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น 2 ส่วน</li>
<li>ในแท็กปิดจะต้องมีเครื่องหมาย\</li>
</ol>
<li>ข้อใดกล่าถูกต้องเกี่ยวกับการเขียนแท็ก HTML</li>
<ol type = “a”>
<li>ในการเขียนแท็กซ้อนแท็กให้ปิดแท็กที่อยู่ในสุดก่อน</li>
<li>บางแท็กไม่จำเป็นต้องมีแท็กปิด</li>
<li>การใช้ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มีความหมายเหมือนกัน</li>
<li>ถูกทุกข้อ</li>
</ol>
</ol>

     

 list sum