ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

             การสร้างตารางเบื้องต้นช่วยในการแบ่งแยกข้อมูลบนหน้าเว็บ  สามารถจัดเรียงข้อมูลให้เป็นระเบียบได้ด้วยการกำหนดหัวตาราง  การกำหนดขนาดเส้นตาราง การกำหนดข้อความกำกับตาราง  การกำหนดความหนาของเส้นและความห่างของช่องเซลล์   ตารางนอกจากเป็นการแบ่งแยกข้อมูลบนหน้าเว็บยังสามารถประยุกต์ใช้ตารางในการกำหนดช่องว่างข้อมูลในเซลล์กับกรอบเซลล์  การกำหนดความกว้างและความสูงของตาราง  การกำหนดผสานเซลล์  การกำหนดสีให้กับเซลล์  การกำหนดสีให้กับกรอบตาราง การใส่รูปภาพให้กับพื้นหลังของตาราง  การประยุกต์ใช้ตารางในการแสดงข้อมูลบนหน้าเว็บสามารถใช้ตารางช่วยในเรื่องการปรับแต่งและออกแบบเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดีเมื่อปรับขนาดหน้าเว็บทำให้หน้าเว็บเพจมีความคงที่ ทั้งยังช่วยจัดการข้อความและรูปภาพให้มีความคงที่ได้ด้วยการกำหนดลักษณะของเส้นตาราง  การกำหนดตำแหน่งข้อมูลในตาราง  การแทรกรูปภาพในตาราง  การกำหนดความกว้างของสดมภ์  การแบ่งส่วนของตารางจึงทำให้เว็บสวยงามมากยิ่งขึ้น