ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

               การกำหนดตารางเริ่มต้นด้วยการใช้แท็ก​​​​​  <table> ​​​​​​​​​​​​​​​​ แท็ก <tr>​​​​​​​​​​​​​​​  การกำหนดแถว แท็ก <td>  ในการกำหนดสดมภ์ แท็กสำหรับสร้างตารางเป็นแท็กคู่ประกอบไปด้วยแท็กเปิด  (open tag)  และแท็กปิด  (close tag)  

  

arrow2 การสร้างตารางเบื้องต้นในภาษา HTML

               การกำหนดตารางใช้แท็ก​​​​​  <table> ​ กำหนดส่วนประกอบของตารางด้วยแท็ก ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ <tr>​​​​​​​​​​​​​​​  ในการกำหนดแถวของตารางซึ่งแท็กนี้ต้องกำหนดระหว่างแท็ก  <table>  เปิด-ปิดและแท็ก  <td>  ในการกำหนดสดมภ์ให้กับตารางต้องกำหนดระหว่างแท็ก  <tr>  เปิด-ปิด  ซึ่งทั้งหมดนนี้เป็นแท็กคู่ประกอบไปด้วยแท็กเปิด  (open tag)  และแท็กปิด  (close tag)  จำนวนแท็ก  <tr>...</tr>  และแท็ก  <td>...</td>   สามารถกำหนดได้มากกว่า  1  แถว  และมากกว่า  1  สดมภ์  ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้งาน  

 

รูปแบบการใช้งาน

 <table>
<tr>แถวที่1<td>ข้อมูล1</td><td>ข้อมูล2</td></tr>
<tr>แถวที่2<td>ข้อมูล1</td><td>ข้อมูล2</td></tr>
</table>

ตัวอย่าง

 <table >
<tr><td>ข้อมูลที่1</td><td>ข้อมูลที่2</td></tr>
<tr><td>ข้อมูลที่1</td><td>ข้อมูลที่2</td></tr>
<tr><td>ข้อมูลที่1</td><td>ข้อมูลที่2</td></tr>
</table>

      table basic1